Co znamená "Zapamatuj si mé jméno & heslo" ?
Jakmile napíšete své jméno a heslo, Váš prohlížeč si tyto údaje "zapamatuje" . Zaškrtněte box a nebudete muset zadávat tyto informace vždy, když se vrátíte. Jestliže se nepřihlásíte do 3 dní, tyto informace budou "zapomenuty".

Mám se zajímat o bezpečnost?
Jestliže nechcete, aby ostatní lidé získali přístup k Vašemu emailovému účtu, nezaškrtávejte "Zapamatuj si mé jméno & heslo" . Nezapomínejte kliknout na "Odhlásit se" když opouštíte Váš počítač, což způsobí, že budete dotázáni na přihlašovací údaje při příštím přístupu k webmailu kýmkoliv z Vašeho počítače.

Jestliže používáte sdílený počítač (v knihovně, internetové kavárně, univerzitě, letišti nebo jiném společném prostoru) NIKDY nezaškrtávejte "Zapamatuj si mé jméno & heslo" .

Co když změním názor?
Můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz "Odhlásit se" v horní části každé stránky. To smaže uložené přihlašovací informace. Jakmile se odhlásíte, můžete se znovu přihlásit a vybrat si, jestli si má Váš prohlížeč "pamatovat" Vaše přihlašovací údaje.

Jak to funguje?
Děláme to něčím, čemu se říká persistent cookies. Cookies jsou části informací generované Web serverem a uložené v uživatelově počítači prohlížečem. Povolením "Zapamatuj si mé jméno & heslo", nařídíte serveru uložit Vaše přihlašovací údaje v zašifrované podobě ve Vašem počítači. Kdykoliv se připojujete k našemu mail serveru, zeptá se server prohlížeče na Vaše jméno a heslo. Kliknutím na odkaz "Odhlásit se" smažete tato cookies.